Religiösa och rituella platser (PRERICO) på ICOMOS GA23


Den vetenskapliga kommittén hade inte tillräckligt många närvarande medlemmar för att hålla ett regelrätt möte, men de som fanns på plats samlades informellt vid poster session, den 5 september. PRERICO hade en informativ poster som introducerade kommitteen och dess verksamhet för potentiella nya medlemmar.