Ang Förbifart Stockholm och väg 261 genom Drottningholm till Kulturdepartementet