GA 2014


12/11: Nils Ahlberg har nu valts in i ICOMOS verkställande utskott.

Den nyvalda ledningen för ICOMOS består av:

President
Gustavo Araoz, USA

Secretary General
Kirsti Kovanen, Finland

Treasurer General
Laura Robinson, South Africa

Vice Presidents
Alfredo Conti, Argentina
Toshiyuki Kono, Japan
Gideon Koren, Israel
Peter Philips, Australia
Grellan Rourke, Ireland

Executive Committee
Nils Ahlberg, Sweden
Sofia Avgerinou – Kolonias, Greece
Stefan Belishki, Bulgaria
Amel Chabbi   United Arab Emirates
Victor Fernandez Salinas, Spain
Pierre-Antoine Gatier, France
Pamela Jerome, USA
Rohit Jigyasu, India
Lu Qiong, China
Christoph Machat, Germany
Olga Orive, Mexico
Mario Santana Quintero, Belgium – Canada

På förmiddagen fortsatte presentationerna.

11/11: Dagen ägnades åt presentationer av drygt 100 av mötesdeltagarna.

10/11: Mötet öppnas nu formellt.

Förmiddagen ägnades åt välkomstanförande och val av de som ska leda årets GA.

Eftermiddagen ägnades åt presentation av årets fem teman för föredrag och presentationer.

På kvällen hölls en information om utvecklingen av Nara-dokumentet från 1994 och därefter en operaföreställning.

9/11: GA 2014 inleds med galamiddag.