ICOMOS GA är igång 2014


Här finns program och info för alla som ska delta

florence2014.icomos.org/en/assembly/program

8/11: Förmöten till årets generalförsamling är igång.

Rådgivande kommittén har haft möte på förmiddagen och på eftermiddagen pågår parallella möte med Nationella kommittenternas ordförande och Vetenskapliga kommittéernas ordföranden.

Några av förslagen än så länge:

En ny kommitté om religiösa och rituella platser ska bildas (PRERICO Places of Religion and Ritual).

Den internationella vetenskapliga kommittén om Rock Art ska ”återuppstå”. Någon intresserad?