Möte 21 oktober inför ICOMOS generalförsamling i Florens


Den 21 oktober kommer vi att hålla ett medlemsmöte med anledning av generalförsamlingen i november. Vi kommer att diskutera internationella ICOMOS förslag till stadgeändring och ny styrelse, röstningsförfarandet samt övriga frågor som är viktiga att få medlemmarnas synpunkter på inför GA. 
 
Plats: Stallet, Nordiska museet i Stockholm.
Tid & datum: 21 oktober kl. 17.00.

Nils Ahlbergs rapport från ICOMOS International Scientific Committee on Theory and Philosophy of Conservation and Restoration i Riga den 8–10 maj 2014 med temat Heritage Trends in the Mirror of Social change, Conservation Reality – 50 Years after Venice Charter.