Nils Ahlberg


The President of ICOMOS Sweden, Nils Ahlberg, is a candidate for the election to ICOMOS Executive Committee. The election will take place i Florence the 12 of November.ICOMOS Sveriges ordförande Nils Ahlberg kandiderar till en av de tjugo platserna i ICOMOS internationella verkställande utskott (Executive Committee). Valen sker på ICOMOS generalförsamling i Florens den 12 november.