Nytt nyhetsbrev för ICOMOS Sverige (Januari 2014)


Nytt nyhetsbrev för ICOMOS Sverige (Januari 2014)

Nytt från de internationella kommittéerna

Årsrapport från International committee on Theory and Philosophy of Conservation and Restoration.

Kerstin Westerlund Bjurströms rapport från ICOMOS International Committee on Risk Preparedness (ICORP) möte och seminarium i Kathmandudalen 25-29 november 2013.

Tina Wiks rapport från ICOMOS International committee on Woods symposium och konferens i Himeji, Japan 17-20 september 2013 och förslaget till revidering av kommitténs riktlinjer för bevarande av historiska byggnadsverk i trä.

Britt Wisths rapport från möte med den internationella kommittén för 1900-talsarkitektur i Chandigarh, Indien 1-6 oktober 2013.