ICOMOS är ett internationellt expertnätverk för yrkesverksamma inom kulturmiljösektorn vars övergripande syfte är att verka för att historiska minnesmärken och miljöer bevaras åt eftervärlden. Organisationen har till uppgift att definiera, utveck­la och vara på­dri­vande vad gäller principer och normer för kulturarvets bevarande, lik­som i frågor som gäller utbild­ning, forsk­ning och praktisk verksamhet inom området. ICOMOS är rådgivare till Unesco i kulturmiljöfrågor med särskilda åligganden knutna till världs­arvs­kon­ven­tion­en.

ICOMOS Sverige är en av ICOMOS nationalkommittéer och organiserar yrkesverksamma inom kulturmiljöområdet i Sverige.


Medlemskap

Du som är yrkesverksam inom kulturmiljövården är välkommen att ansöka om medlemskap i ICOMOS.

Som medlem stödjer du den internationella kulturmiljövården och får tillgång till den breda erfarenheten från andra länder, den fortgående professionella diskussionen och kontakter över hela världen. 


Internationella kommittéer

ICOMOS har ett antal internationella vetenskapliga kommittéer vars syfte är att samla in, studera och sprida information om principer, metoder och policies för kulturmiljövård. ICOMOS Sverige har representanter i de flesta kommittéerna. 


Länkar till nätverket

Gå med i ICOMOS Sveriges Facebookgrupp för att diskutera och dela information!

ICOMOS International har mer information om det internationella arbetet genom kommittéer och arbetsgrupper. Där listas också aktuella nyheter och kommande evenemang.


Aktuellt från ICOMOS Sverige

 • Historic Towns-kommittéens årliga möte 2012

  [:sv]2012 CIVVIH mfl Möte/årsmöte Neapel – Rapport Nils Ahlberg  [:]

  Läs mer…

 • 2012 The Place of the Vernacular Built Heritage in a Rapidly Changing Context

  [:sv]2012 The Place of the Vernacular Built Heritage in a Rapidly Changing Context Reserapport av Lena Palmqvist från Kommittén för Vernacular Architectures (CIAV) konferens i Al Ain 18-23 november 2012.[:]

  Läs mer…

 • ICORP symposium Istanbul 2012 E. Hedhammar

  [:sv]ICORP symposium Istanbul 2012 E. Hedhammar  [:]

  Läs mer…

 • 2012 Theophilos rapporter

  [:sv]2012 Heritage under pressure – perspectives of historic urban landscapes Behöver vi ett svenskt kulturvårdsdokument i Sverige?[:]

  Läs mer…

 • ISCSBH Årligt möte 2012

  [:sv]Kulangsu Island, Xiamen and Wuhan, China ‘The returning Chinese diaspora and the only inland concession’ in association with ICOMSO China, and city governments and NGOs[:]

  Läs mer…

 • ISCEC Newsletter 2 oktober 2011

  [:sv]ISCEC Newsletter 2 oktober 2011  [:]

  Läs mer…

 • ISCSBH Årligt möte 2011

  [:sv]Cape Town, South Africa ‘The Cape meeting point of many nations and the Cape Vinelands cultural landscape world heritage nomination’, in association with ICOMOS South Africa, South African Heritage Resources Agency (SAHRA), Cape Town Heritage Trust, City of Cape Town, African World Heritage Fund and the Federal Department of Arts and Culture[:]

  Läs mer…

 • Historic Towns möte på Malta 2010

  [:sv]2010 CIVVIH Årsmöte Valletta – Rapport Nils Ahlberg[:]

  Läs mer…

 • ISCSBH möte 2010

  [:sv]Suriname, South America ‘Historic cultural landscape of plantations’ in association with the Suriname Government and Suriname National Archives[:]

  Läs mer…

 • ISCSBH Årligt möte 2010

  [:sv]Dublin, Ireland ‘British colonialism in Ireland: the Georgian legacies’ in association with ICOMOS Ireland and the Irish Heritage Trust.[:]

  Läs mer…