Konferens om metoder för att beskriva det byggda kulturarvets värden i Florens


Staffan Hansings rapport från konferensen om metoder för att beskriva det byggda kulturarvets värden i Florens 5-7 mars 2015: 20150305-07 ICOMOS TheoPhilos – How to Assess Built Heritage – Konfrensrapport -S Hansing

,