Cleanliness Is Next to Godliness – Or Is It? Contemporary Conservation Practices Inspected, 2020


Muralgruppens digitala seminarium hölls 26 maj 2020. Inbjuden föreläsare var Marie Clausen, Universitetet i Ottawa, Kanada. Föredraget anknöt till ICOMOS olika charters.

Program för virtuella föreläsning om konservering och rengöring den 26 maj 2020

Cleanliness Is Next to Godliness – Or Is It? Contemporary Conservation Practices Inspected

Invitation virtual lecture Cleanliness Is Next to Godliness_Clausén

,