2020 ICTC verksamhetsrapport


Den internationella kommitténs årsmöte hölls on-line den 13 oktober 2020. Förutom gängse årsmötesförhandlingar fattades beslut om nya stadgar, inklusive operational guidelines. Under året har kommittén klarat ut vilka olika typer av medlemskap som erbjuds samt vilka förutsättningar som gäller för respektive, vilket nu är implementerat i operational guidelines.

Den svenska arbetsgruppen har inte haft några aktiviteter under året men har för avsikt att återuppta verksamheten under 2021 efter den plan som togs fram 2019.

,