2020 ISC20C verksamhetsrapport


Henrik Nerlund har under 2020 valts in som svensk representant i kommittén och efterträtt Britt Wisth.

,