2020 Städer och byar verksamhetsrapport


Pål Anders Stensson har under 2020 valts in som svensk ICOMOS representant i kommittén, efter Nils Ahlberg. Nils kommer fortsätta att vara knuten till kommittén, men har valts in som svensk representant i kommittén för Delat kulturarv/ Shared Built Heritage (ISCSBH).

2020 CIVVIH aktiviteter under året – Pål Anders Stensson

,