2020 Structures of Architectural Heritage verksamhetsrapport


Rapport till Icomos Sveriges årsmöte, 16 april 2020, från verksamheten inom ISCARSAH, The International Scientific Committee on the Analysis and Restoration of Structures of Architectural Heritage.

Iscarsahs expertmedlemmar som till 2/3 är ingenjörer och till 1/3 arkitekter, har en vinkling mot hur man hanterar historiska byggnader som skadats i katastrofer, framförallt jordbävningar. Många sysslar med detta akademiskt. En grupp från kommittén deltog under året (2019) som lärare vid en kurs i jordbävningssäkring för Anatoliska byggnader, i Iran.

Arbetet med en handbok för teknisk analys och restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader har pågått på sparlåga under året (2019) och även under de senaste 5 åren. Vid ett möte i Barcelona gick den mest engagerade gruppen igenom skissförslaget och de synpunkter som framkommit. Arbetet går långsamt vidare.

Kommittén för en livlig diskussion via e-post när någon intressant teknisk restaureringsfråga är aktuell, särskilt i samband med naturkatastrofer, det blir ofta en ganska fullständig och värdefull analys av frågorna. Det finns även en Facebooksida men där lägger man bara ut aktuella mediaartiklar utan debatt eller åsikter.

Branden i Notre Dame de Paris är den enskilda händelse som mest har diskuterats eftersom flera kommittémedlemmar är inblandade i olika ställningstaganden där.

Iscarsahs möten var tidigare separata och väl förberedda men under senare år har mötena förlagts till större konferenser som gäller strukturell analys och åtgärder i allmänhet där teknisk restaurering är en del. Av detta skäl har ingenjörer varit mest berörda och deltagandet från arkitekter har minskat. Mötena har också, som 2018 och 2019, hållits i samband med ICOMOS GA.

Eftersom jag blir nationell representant i CIVVIH så övertas min roll som nationell representant i Iscarsah av Carl Thelin.

Pål Anders Stensson
15 april 2020

,