2020 Theophilos verksamhetsrapport


Året för kommittén präglades liksom övriga världen av pandemins härjningar.

– Konferensen Future of Heritage Protection – Threats, Challenges, Proposals som skulle ha hållits i Florens den 12-13 mars ställdes in på grund av pandemin.

– 14-15 september hölls ett webinar om ruiner: RUINS – protection, use, management som arrangerades av ICOMOS Polen.

,