2021 verksamhetsrapport Mural Wall Painting


Den internationella kommittén för muralmåleri är under omorganisation, möte i februari 2022 för  diskussion om hur kommitténs arbete kan gå vidare. Anna Henningsson deltar.

Anna har under året deltagit i och rådgivit inom FoU-projektet ”A critical assessment of Wall Painting Conservation in Sweden”, projekt vid Göteborgs universitet finansierat av RAÄ.

,