ICOMOS är ett internationellt expertnätverk för yrkesverksamma inom kulturmiljösektorn vars övergripande syfte är att verka för att historiska minnesmärken och miljöer bevaras åt eftervärlden. Organisationen har till uppgift att definiera, utveck­la och vara på­dri­vande vad gäller principer och normer för kulturarvets bevarande, lik­som i frågor som gäller utbild­ning, forsk­ning och praktisk verksamhet inom området. ICOMOS är rådgivare till Unesco i kulturmiljöfrågor med särskilda åligganden knutna till världs­arvs­kon­ven­tion­en.

ICOMOS Sverige är en av ICOMOS nationalkommittéer och organiserar yrkesverksamma inom kulturmiljöområdet i Sverige.


Medlemskap

Du som är yrkesverksam inom kulturmiljövården är välkommen att ansöka om medlemskap i ICOMOS.

Som medlem stödjer du den internationella kulturmiljövården och får tillgång till den breda erfarenheten från andra länder, den fortgående professionella diskussionen och kontakter över hela världen. 


Internationella kommittéer

ICOMOS har ett antal internationella vetenskapliga kommittéer vars syfte är att samla in, studera och sprida information om principer, metoder och policies för kulturmiljövård. ICOMOS Sverige har representanter i de flesta kommittéerna. 


Länkar till nätverket

Gå med i ICOMOS Sveriges Facebookgrupp för att diskutera och dela information!

ICOMOS International har mer information om det internationella arbetet genom kommittéer och arbetsgrupper. Där listas också aktuella nyheter och kommande evenemang.


Aktuellt från ICOMOS Sverige

 • Studiebesök i ateljén för konservering av glasmålningar i Uppsala domkyrka

  Studiebesök i ateljén för konservering av glasmålningar i Uppsala domkyrka Fredag 10 oktober, kl 14.30 – 16.30 ICOMOS Sverige inbjuder till ett studiebesök i ateljén för konservering av glasmålningar i Uppsala domkyrka. Målningen på Sveriges största kyrkfönster – Sonens fönster i Uppsala domkyrka – är på väg att vittra bort. I landets första ateljé för konservering […]

  Läs mer…

 • ICOMOS International Scientific Committee on Theory and Philosophy of Conservation and Restoration i Riga

  [:sv]Nils Ahlbergs rapport från ICOMOS International Scientific Committee on Theory and Philosophy of Conservation and Restoration i Riga den 8–10 maj 2014 med temat Heritage Trends in the Mirror of Social change, Conservation Reality – 50 Years after Venice Charter: 201405 ISC Theory and Philosophy Rapport Nils Ahlberg[:]

  Läs mer…

 • 2014 ICORP verksamhetsrapport

  [:sv]Kerstin Westerlund Bjurströms årsrapport för 2014: 2014 Årsrapport ICOPR KW[:]

  Läs mer…

 • Seminarium: Exteriöra muralmålningars måleriteknik med exempel från Finspång och Basel

  [:sv]Gruppen har hittills arrangerat ett seminarium: Exteriöra muralmålningars måleriteknik med exempel från Finspång och Basel. Seminariet blev omtalat i den internationella tidskriften e-conservation. Exteriör muralmålning, Orangeriet vid Finspångs slott, Östergötland. Foto: Mirjam Julien Utöver detta har gruppen genom representant deltagit vid “Mural Paintings Roads”, 1st ICOMOS International Scientific Committee on Mural Painting Conference 2011 med presentationen: A route to early medieval […]

  Läs mer…

 • 2013 Theophilos verksamhetsrapport

  [:sv]Kerstin Westerlund Bjurströms årsrapport för 2013: 2013 ISC Theory and Philosophy Årsrapport, Kerstin Westerlund[:]

  Läs mer…

 • Paper: ”Using HUL to introduce a new heritage driven concept for city evelopment: The Stockholm experience”

  [:sv]Kerstin Westerlund Bjurström och Elene Negussies paper ”Using HUL to introduce a new heritage driven concept for city evelopment: The Stockholm experience”: 2014 GA14Paper_FinalHULENoKW[:]

  Läs mer…

 • ISCSBH Årligt möte 2014

  [:sv]World Heritage Melaka Straights cites of Melaka and George Town, Penang ‘Revisiting after inscription and current management’, and the historic centre of Bandung Indonesia ‘Historic Art deco and Garden Suburb precincts management’, in association with ICOMOS Malaysia, ICOMOS Indonesia and the various city governments and NGOs[:]

  Läs mer…

 • ICES Årsrapport 2014

  [:sv]2014 Årsrapport[:]

  Läs mer…

 • Nytt nyhetsbrev för ICOMOS Sverige (Januari 2014)

  Nytt nyhetsbrev för ICOMOS Sverige (Januari 2014) Nytt från de internationella kommittéerna Årsrapport från International committee on Theory and Philosophy of Conservation and Restoration. Kerstin Westerlund Bjurströms rapport från ICOMOS International Committee on Risk Preparedness (ICORP) möte och seminarium i Kathmandudalen 25-29 november 2013. Tina Wiks rapport från ICOMOS International committee on Woods symposium och konferens i Himeji, Japan […]

  Läs mer…

 • ICOMOS International Committee on Risk Preparedness (ICORP) möte och seminarium i Kathmandudalen

  [:sv]Läs Kerstin Westerlund Bjurströms rapport från ICOMOS International Committee on Risk Preparedness (ICORP) möte och seminarium i Kathmandudalen 25-29 november 2013: 2013-11-25 ICORP, Kerstin Westerlund Bjurström[:]

  Läs mer…