Internationella kommittéer

ICOMOS har ett antal internationella vetenskapliga kommittéer vars syfte är att samla in, studera och sprida information om principer, metoder och policies för kulturmiljövård. ICOMOS Sverige har representanter i de flesta kommittéerna.

Är du intresserad av det internationella arbetet så är du välkommen att höra av dig till de olika representanterna.

Har du frågor om de internationella kommittéerna så kan du vända dig till Lena Palmqvist (lena.palmqvist[at]icomos.se) som har övergripande ansvar för den svenska representationen i de internationella kommittéerna.

Svensk hemsidaSvensk representantInternationella vetenskapliga kommittéer
KonstruktionCarl ThelinInternational committee on Analysis and Restoration of Structures of Architectural Heritage
ArkeologiJan MelanderInternational committee on Archaeological Heritage Management
Trädgård och landskapÅsa Ahrland
(Arb)
International committee on Historic Gardens / Cultural Landscapes ICOMOS-IFLA
VattenNils AhlbergInternational Scientific Committee on Water and Heritage
KulturturismvakantInternational committee on Cultural Tourism
Lera och jord –International committee on Earthen Architectural Heritage
EkonomiChrister GustafssonInternational committee on Economics of Conservation
Energi och hållbarhet Marwa DabaiehInternational committee on Energy and Sustainability
FortifikationThomas Roth
(Arb)
International committee on Fortifications and Military Heritage
Dokumentation –International committee on Heritage Documentation
Städer och byar Pål Anders StenssonInternational committee on Historic Towns and Villages
TolkningCornelius HoltorfInternational committee on Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites
Immateriellt kulturarvHelga JanseInternational committee on Intangible Cultural Heritage
Rätt, administration,  ekonomiThomas AdlercreutzInternational committee on Legal, Administrative and Financial Issues
MuralmåleriAnna Henningsson
(Arb)
International committee on Mural (Wall) Painting
Religiösa och rituella platserHenrik LindbladPlaces of Religion and Ritual, PRERICO
PolarDag AvangoInternational Polar Heritage Committee
Riskberedskap –International committee on Risk Preparedness
HällristningarJoakim GoldhahnInternational committee on Rock Art
Delat kulturarvvakantInternational committee on Shared Built Heritage
GlasmålningarLinda KvarnströmInternational committee on Stained Glass
StenHelen Simonsson
(Arb)
International committee on Stone
Teori Staffan HansingInternational committee on Theory and Philosophy of Conservation and Restoration
UtbildningBosse Lagerqvist
(Arb)
International committee on Training
Marint Staffan von ArbinInternational committee on Underwater Cultural Heritage
Lokal byggnadstraditionLena PalmqvistInternational committee on Vernacular Architecture
TräTina WikInternational committee on Wood
1900-talHenrik NerlundInternational committee on 20th Century Heritage
  

Aktuellt från de internationella kommittéerna

2021 verksamhetsrapport 20th Century Heritage

 Henrik Nerlund deltog i ISC20c-kommiténs årliga möte den 5 december 2020. Sedan dess har det inte varit fler möten. Mötet genomfördes digitalt från Sydney och innehöll förutom aktuella frågor också avtackning av tidigare ordförande och sekreterare och presentation av de nya.

2021 verksamhetsrapport CIVVIH, ”The committee on historic cities, towns and villages”

Arbetet har pga Corona-pandemin bedrivits digitalt med möten via Zoom. Pål Anders Stensson tog över rollen som röstberättigad medlem för Sverige i kommittén. Han är styrelsemedlem sedan 2018. Kommitténs årsmöte hölls i november. Under 2021 genomfördes fyra styrelsemöten. Vid styrelsemötet i december diskuterades att vi under 2022 skall fortsätta arbetet med en revidering av de […]

2021 verksamhetsrapport Utbildning (CIF)

Året har präglats av pandemi-läget vilket naturligen har påverkat verksamheten som i korthet kan beskrivas: Under året har ett svenskt CIF-nätverk etablerats men har inte kunnat träffas och planen är att aktivera nätverket under 2022, framförallt med anledning av Erasmus+ projektet Charter Alliance (https://charter-alliance.eu/) Projektet startade i januari 2021 och kommer att utvecklas under perioden […]

2021 verksamhetsrapport Water and Heritage (ISC Water)

Nils Ahlberg har deltagit i en serie möten om det vattenrelaterade kulturarvet inför bildandet av den nya kommittén. Nils Ahlberg har utsetts till vice ordförande för den europeiska delen av kommittén. Nupur Prothi Kanna från Indien, men sedan flera år baserad i Stockholm och knuten till Icomos Sverige, har utsetts till vice ordförande för den […]

2021 verksamhetsrapport Underwater Cultural Heritage (ICUCH)

Staffan von Arbin valdes in som svensk representant under 2021. Kommittén har  under året anordnat en mycket välbesökt virtuell seminarieserie (Underwater Cultural Heritage Webinar Chain) där Staffan von Arbin deltagit vid ett par tillfällen. I övrigt har kommittéarbetet mest handlat om inval av nya medlemmar samt val till styrelsen, the Bureau of the Committee, liksom […]

2021 verksamhetsrapport Polar Heritage (IPHC)

14 juni Digitalt föredrag arrangerat av Prof Dag Avango, Icomos, World heritage and the Arctic resource boom: the Laponia-Gállok/Kallak mine controversy.

2021 verksamhetsrapport Places of Religion and Ritual

Henrik Lindblad har deltagit i två internationella, digitala konferenser: 10 juni Reuse and Regenerations of Cultural Religious Heritage  in the World – Comparison Among Cultures. Intro av bl a Teresa Patricio samt ett tjugotal föredrag. 9 december: Living Religious Heritage in a Changing World . Keynote av Henrik Lindblad samt  sju föredrag. Årsmötet hölls i […]

2021 verksamhetsrapport Mural Wall Painting

Den internationella kommittén för muralmåleri är under omorganisation, möte i februari 2022 för  diskussion om hur kommitténs arbete kan gå vidare. Anna Henningsson deltar. Anna har under året deltagit i och rådgivit inom FoU-projektet ”A critical assessment of Wall Painting Conservation in Sweden”, projekt vid Göteborgs universitet finansierat av RAÄ.

2021 verksamhetsrapport Legal, Administrative and Financial Issues (ICLAFI)

Den internationella kommittén har trots pandemin haft en aktiv verksamhet under året. Årsmötet med temat The right to Heritage as a catalyst for sustainable development, hölls i Ljubljana i Slovenien. Många deltog online och en mindre grupp samlades på plats, däribland Thomas Adlercreutz från Icomos Sverige, moderator i en session med temat Heritage Rights. Konferensen […]

2021 verksamhetsrapport Interpretation and Preservation of Cultural Heritage Sites (ICIP)

[:sv]ICOMOS Sveriges representant Cornelius Holtorf deltog under årsmötets första dag i ICOMOS International Scientific Committee on Archaeological Heritage Management med presentationen Towards a People-Centred Approach to Selecting World Heritage Sites samt i runda-bords samtal med temat Linking Archaeological Heritage to the Sustainable Development Goals. Mötets tema var Towards a People-centered Approach,  21 June 2021. Cornelius […]