The 27 th meeting of the ISCS was held in KIK-IRPA, Belgium


Presentationerna från stengruppens möte hos KIK-IRPA finns tillgängliga via länken: http://iscs.icomos.org/past.html.

,