ISCSBH representant vald


Nils Ahlberg valdes under 2020 in som svensk representant i kommittén för Shared Built Heritage.

,