Adventsmingel – Save the date


Adventsmingel för ICOMOS Sverige

22 november kl. 17.30

Arturs kafé vid Hazeliusporten (vis Skansen), Stockholm

https://www.skansen.se/sv/arturs-kafe

, ,