Ang Förbifart Stockholm och väg 261 genom slottsområdet till Vägverket


,