Årsmötet 2020


Vid årsmötet den 16 april 2020 deltog 27 personer via digital länk.

Vid mötet valdes Cecilia Wallin och Leena Seim in i styrelsen.

Protokoll från årsmötet kommer att skickas ut när det är justerat.

Årsmöteshandlingar finns här: ICOMOS Sverige, Årsmöte 2020 -Kallelse med bilagor