Birka och Hovgården


hovgarden_birka
Photo: Bengt A Lundberg – 2002-04-03

Birka and Hovgården

One of the best-preserved Viking Age trading sites from the years 700-900, with unusually many valuable artifacts and remains.

More information at The National Heritage Board websitehovgarden_birka
En av högarna vid Hovgården med Adelsö kyrka i bakgrunden.
Foto: Bengt A Lundberg – 2002-04-03

En av de bäst bevarade vikingatida handelsplatserna från åren 700-900, ovanligt många och värdefulla lämningar.

Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida