SVENSKA VÄRLDSARV

 • Struves meridianbåge

     Struves meridianbåge (Wikipedia) Struves meridianbåge är en mängd mätpunkter mellan Hammerfest i norra Norge och Svarta havet i söder som upprättades av astronomen Friedrich Georg Wilhelm von Struve, mellan år 1816 och 1855 för att mäta upp jordklotets exakta form och storlek. Världsarvet består av 34 av de 265 ursprungliga mätpunkterna. Fyra av dessa finns…

 • Hälsingegårdar

     Interiör från Fågelsjö Gammelgård (Wikipedia). Världsarvet Hälsingegårdar utgörs av sju gårdar från 1800-talet. De visar hur oberoende bönder som byggt sin rikedom på skog och linproduktion uppförde nya hus med särskilda rum eller egna byggnader för fester. Gårdarna med tillhörande ekonomibyggnader utgör höjdpunkten i en byggnadstradition som går tillbaka till medeltiden. Rumssviterna och byggnaderna…

 • Örlogsstaden Karlskrona

  Photo: Jan Norrman – 1996-08-23 The naval port of Karlskrona The best-preserved European naval town from the 18th century, and it is still used for marine activities today. More information at The National Heritage Board website Stumholmen. Foto: Jan Norrman – 1996-08-23 Den mest kompletta av de europeiska örlogsstäderna från 1700-talet med marin verksamhet fram…

 • Södra Ölands odlingslandskap

  Photo: Bengt A Lundberg – 2000-07-25 The Agricultural Landscape of Southern Öland Millennia of human exploitation and environmental conditions are mirrored in the cultural landscape. More information at The National Heritage Board website Miljö i närheten av Bårby borg. Foto: Bengt A Lundberg – 2000-07-25 Kulturlandskap präglat av såväl naturliga förutsättningarna som människors nyttjande under…

 • Radiostationen i Grimeton

  Photo: Bengt A Lundberg – 1999-05-26 Varberg Radio Station Veteranbil vid bensinpumpen. Foto: Bengt A Lundberg – 1999-05-26 Unik långvågssändare som spelat en viktig roll för transatlantiska förbindelser i den trådlösa kommunikationens barndom. Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida

 • Hansestaden Visby

  Photo: Ulf Bruxe – 1998-03-02 The hanseatic Town of Visby Typical North European hanseatic town with valuable settlements from the Middle Ages and a well-preserved street system. More information at The National Heritage Board website Vy från Norderklint, med Sankt Nikolai kyrkoruin. Foto: Ulf Bruxe – 1998-03-02 Typisk nordeuropeisk hansestad med mycket värdefull bebyggelse från…

 • Hällristningsområdet i Tanum

  Photo: Bengt A Lundberg – 1997-04-25 The Rock Carvings in Tanum Extraordinary example of great Bronze Age-art, in surroundings that have been settled for around 8,000 years. More information at The National Heritage Board website Fossumristningen med nysnö. Skepp, människor m.m. Bengt A Lundberg – 1997-04-25 Enastående exempel på bronsålderskonst av högsta kvalitet omgiven av…

 • Skogskyrkogården

  Photo: Bengt A Lundberg – 1996-10-31 Skogskyrkogården, the woodland cemetery The cemetery reflects an harmonious interplay between the designed landscape and the architecture, which became trendsetting for modern architecture. More information at The National Heritage Board website Heliga korsets kapell (krematoriet). Foto: Bengt A Lundberg – 1996-10-31 Arkitektur och formgivet kulturlandskap i stilbildande samspel och…

 • Drottningholm

  Photo: Bengt A Lundberg – 1997-05-28 The Royal Domain of Drottningholm Eighteenth-century Royal residence that was built in a style representative of the period, drawing inspiration from the Versailles of France. More information at The National Heritage Board website Drottningholm framifrån. Foto: Bengt A Lundberg – 1997-05-28 Kungligt residens från 1700-talet och en för Europa…

 • Birka och Hovgården

  Photo: Bengt A Lundberg – 2002-04-03 Birka and Hovgården One of the best-preserved Viking Age trading sites from the years 700-900, with unusually many valuable artifacts and remains. More information at The National Heritage Board website En av högarna vid Hovgården med Adelsö kyrka i bakgrunden. Foto: Bengt A Lundberg – 2002-04-03 En av de…