Örlogsstaden Karlskrona


Örlogsstaden Karlskrona
Photo: Jan Norrman – 1996-08-23

The naval port of Karlskrona

The best-preserved European naval town from the 18th century, and it is still used for marine activities today.

More information at The National Heritage Board websiteÖrlogsstaden Karlskrona
Stumholmen.
Foto: Jan Norrman – 1996-08-23

Den mest kompletta av de europeiska örlogsstäderna från 1700-talet med marin verksamhet fram till våra dagar.

Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida