SVENSKA VÄRLDSARV

 • Engelsbergs bruk

  Photo: Gabriel Hildebrand – 1997-08-21 Engelsberg Ironworks A world-leading ironworks during the 18th century, and to this day buildings and technological equipment remain intact. More information at The National Heritage Board website Mulltimmerhyttan. Kolbana. Foto: Gabriel Hildebrand – 1997-08-21 Ett av världens mest framgångsrika järnbruk under 1700-talet där både byggnader och teknisk utrustning är intakta.…

 • Falun och Kopparbergslagen

  Photo: Bengt A Lundberg – 1997-09-01 Falun and Kopparbergslagen This unique cultural landscape reflects centuries of copper mining. More information at The National Heritage Board website Stora Stöten. Foto: Bengt A Lundberg – 1997-09-01 Ett unikt kulturlandskap präglat av seklers kopparutvinning. Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida

 • Höga kusten

  Photo: Jan Norrman – 1988-06-18 The High Coast One of the highest uplifts of land in the world, which has left a dramatic imprint on both nature and human activity. More information at The National Heritage Board website Grisslan Foto: Jan Norrman – 1988-06-18 Område med en av de största landhöjningarna i världen som särpräglat…

 • Gammelstads kyrkstad

  Photo: Gabriel Hildebrand – 1996-11-11 An exceptional example of a traditional church town in Northern Scandinavia, situated in a unique environment with buildings from the 14th Century. More information at The National Heritage Board website Nederluleå kyrka i bildens mitt. Foto: Gabriel Hildebrand – 1996-11-11 Gammelstads kyrkstad Unik miljö med bebyggelse från 1300-talet, enastående exempel…

 • Laponia

  Photo: Jan Norrman – 1994-08-10 Laponia is the cultural landscape of the Saami people and one of the last great wildernesses of Western Europe. More information at The National Heritage Board website Laponia. Rapadeltat, Skierffe till höger i bilden. Foto: Jan Norrman – 1994-08-10 Laponia En av Västeuropas sista stora vildmarker med så gott som…