Falun och Kopparbergslagen


falun

Photo: Bengt A Lundberg – 1997-09-01

Falun and Kopparbergslagen

This unique cultural landscape reflects centuries of copper mining.

More information at The National Heritage Board websitefalun

Stora Stöten.
Foto: Bengt A Lundberg – 1997-09-01

Ett unikt kulturlandskap präglat av seklers kopparutvinning.

Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida