Engelsbergs bruk


engelsberg
Photo: Gabriel Hildebrand – 1997-08-21

Engelsberg Ironworks

A world-leading ironworks during the 18th century, and to this day buildings and technological equipment remain intact.

More information at The National Heritage Board websiteengelsberg
Mulltimmerhyttan. Kolbana.
Foto: Gabriel Hildebrand – 1997-08-21

Ett av världens mest framgångsrika järnbruk under 1700-talet där både byggnader och teknisk utrustning är intakta.

Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida