Gammelstads kyrkstad


gammelstad
Photo: Gabriel Hildebrand – 1996-11-11

An exceptional example of a traditional church town in Northern Scandinavia, situated in a unique environment with buildings from the 14th Century.

More information at The National Heritage Board websitegammelstad
Nederluleå kyrka i bildens mitt.
Foto: Gabriel Hildebrand – 1996-11-11

Gammelstads kyrkstad

Unik miljö med bebyggelse från 1300-talet, enastående exempel på traditionell kyrkstad i norra Skandinavien.

Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida