Hansestaden Visby


visby
Photo: Ulf Bruxe – 1998-03-02

The hanseatic Town of Visby

Typical North European hanseatic town with valuable settlements from the Middle Ages and a well-preserved street system.

More information at The National Heritage Board websitevisby
Vy från Norderklint, med Sankt Nikolai kyrkoruin.
Foto: Ulf Bruxe – 1998-03-02

Typisk nordeuropeisk hansestad med mycket värdefull bebyggelse från medeltiden och ett väl bevarat gatunät.

Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida