Hälsingegårdar


Fågelsjö_Gammelgård_Interiör   Interiör från Fågelsjö Gammelgård (Wikipedia).

Världsarvet Hälsingegårdar utgörs av sju gårdar från 1800-talet. De visar hur oberoende bönder som byggt sin rikedom på skog och linproduktion uppförde nya hus med särskilda rum eller egna byggnader för fester. Gårdarna med tillhörande ekonomibyggnader utgör höjdpunkten i en byggnadstradition som går tillbaka till medeltiden. Rumssviterna och byggnaderna är rikt utsmyckade med målningar. För uppgiften anlitade ägarna kringvandrande och lokala målare.

Av de cirka 1000 hälsingegårdar som finns har sju valts ut för att att ingå i världsarvet. Dessa gårdar är välbevarade och är de bästa exemplen på denna byggnadstradition och uttryckskonst. Det omgivande landskapet visar på byggnadernas funktioner och kopplingen till jordbruket. Gårdarna representerar olika sätt att inrätta och dekorera rum och byggnader för fester.

De gårdar som ingår i världsarvet är:

– Gästgivars i Vallsta, norr om Arbrå
– Bommars i Letsbo, nordväst om Ljusdal
– Fågelsjö Gammelgård i Fågelsjö, väster om Los
– Kristofers i Stene utanför Järvsö
– Jon-Lars i Långhed, norr om Alfta
– Erik-Anders i Asta utanför Söderala
– Pallars i Långhed, Alfta

(Text och bild från RAÄ och Wikipedia.)