Struves meridianbåge


Struve_Geodetic_Arc-zoom-sv.svg   Struves meridianbåge (Wikipedia)

Struves meridianbåge är en mängd mätpunkter mellan Hammerfest i norra Norge och Svarta havet i söder som upprättades av astronomen Friedrich Georg Wilhelm von Struve, mellan år 1816 och 1855 för att mäta upp jordklotets exakta form och storlek.

Världsarvet består av 34 av de 265 ursprungliga mätpunkterna. Fyra av dessa finns i Sverige. Mätpunkterna är markerade med borrhål, rösen, minnesplakat, järnkors eller obelisker.