Hällristningsområdet i Tanum


tanum
Photo: Bengt A Lundberg – 1997-04-25

The Rock Carvings in Tanum

Extraordinary example of great Bronze Age-art, in surroundings that have been settled for around 8,000 years.

More information at The National Heritage Board websitetanum
Fossumristningen med nysnö. Skepp, människor m.m. Bengt A Lundberg – 1997-04-25

Enastående exempel på bronsålderskonst av högsta kvalitet omgiven av ett landskap med obruten bosättning under 8000 år.

Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida