Södra Ölands odlingslandskap


Södra öland
Photo: Bengt A Lundberg – 2000-07-25

The Agricultural Landscape of Southern Öland

Millennia of human exploitation and environmental conditions are mirrored in the cultural landscape.

More information at The National Heritage Board websiteSödra öland
Miljö i närheten av Bårby borg.
Foto: Bengt A Lundberg – 2000-07-25

Kulturlandskap präglat av såväl naturliga förutsättningarna som människors nyttjande under årtusenden.

Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida