ISCSBS

  • Upprop till våra medlemmar – för medverkan i de vetenskapliga kommittéerna

    ICOMOS internationella vetenskapliga kommittéer (ISC) är inte bara en viktig del av ICOMOS arbete utan också basen i det internationella samarbetet inom våra olika kommittéer/kunskapsområden. Kommittéernas syfte är att verka för samarbete och utveckling inom ICOMOS, för att dela kunskap och erfarenheter i ett tvärvetenskapligt globalt perspektiv i arbetet med kulturarvsskydd och förvaltning. De internationella…

  • ISCSBH Årligt möte 2010

    Dublin, Ireland ‘British colonialism in Ireland: the Georgian legacies’ in association with ICOMOS Ireland and the Irish Heritage Trust.