Seminarium: Exteriöra muralmålningars måleriteknik med exempel från Finspång och Basel


Gruppen har hittills arrangerat ett seminarium: Exteriöra muralmålningars måleriteknik med exempel från Finspång och Basel.

Seminariet blev omtalat i den internationella tidskriften e-conservation.

Foto 1l
Exteriör muralmålning, Orangeriet vid Finspångs slott, Östergötland. Foto: Mirjam Julien

Utöver detta har gruppen genom representant deltagit vid “Mural Paintings Roads”, 1st ICOMOS International Scientific Committee on Mural Painting Conference 2011 med presentationen: A route to early medieval mural paintings in Östergötland, Sweden.

,