Symposiepublikationen Medieval Murals in the Church Attics of Östergötland, Technical Art History Reception History, Value


Den 7 februari 2017 presenteras nedanstående publikation vid ett seminarium vid Forum för de kyrkliga kulturarven vid Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Seminariet presenterar bakgrunden till publikationen följt av samtal om dess tre temaområden: teknisk konsthistoria, värde och reception i relation till de Östgötska muralmålningarna samt anknyter till ICOMOS Charter for preservation of Wall Paintings.
Seminaret är kostnadsfritt och hålls under eftermiddagen den 7 februari (prel. tid 14-16). Mer info information kommer via Forum för de kyrkliga kulturarven: http://www.konstvet.uu.se/konst/forskning/ffkk/


omslag-medieval-murals-ostergotland-framsida
Preview >>>

Symposiepublikationen Medieval Murals in the Church Attics of Östergötland, Technical Art History Reception History, Value är publiserad

Medieval Murals in the Church Attics of Östergötland, Technical Art History Reception History Value var ett internationellt symposium vid Norrköpings Konstmuseum, arrangerat av ICOMOS Sveriges muralmålerigrupp i september 2015. Föredragshållarna har under det gångna året skrivit artiklar som på olika sätt relaterar till symposiets tema och ledord: Teknisk konsthistoria , Receptions historia och Värde.

Titel: Medieval Murals in the Church Attics of Östergötland, Technical Art History Reception History Value. Proceedings of a symposium held on the 8-9th September 2015 at Norrköping Art Museum Organised by ICOMOS Sweden’s Scientific Working Group for Mural Paintings.

Redaktörer: Anna Henningsson, Charlotta Hanner Nordstrand, Thomas Warscheid

Författare: W. (Bill) Wei, Kaja Kollandsrud, Külli Erikson, Anna Henningsson, Karin Hermerén, Johan Eriksson, Ann-Charlotte Hertz, Henrik Lindblad, Thomas Warscheid.

ISBN-nummer: 978-91-7739-087-9

Antal sidor: 118 (varav 97 i färg) Språk: Engelska

Publikationen distribueras genom Bokus  och Adlibris.

About the publication:

These are the proceedings of the symposium Medieval Murals in the Church Attics of Östergötland, held in September 2015, at Norrköping Art Museum, organised by ICOMOS Sweden’s Scientific Working Group for Mural Paintings. The purpose of the symposium was to bring different disciplines together to shed light on diverse aspects of an ensemble of medieval wall paintings, located in the attics of eight churches in the county of Östergötland in south-east Sweden. This ensemble of medieval art, hidden in the attics of the churches, offers a rare opportunity for gaining new insights into sacred art.

The absence of a complex conservation history makes this medieval wall painting ensemble unique. The paintings are thus an extraordinary historical source of information about medieval art and the messages embedded in the materials. An art-technological approach was applied in recent investigations of these mural paintings. Interesting results were obtained by exploring the material composition and its effects on the visual appearance. Through a collaborative effort, the messages and significance of the paintings, which present-day viewers cannot perceive, may again become accessible.

The contributors to the proceedings share their experience, insights, and opportunities related to art-technology, value and the reception history of this type of sacred art in historic churches.

,