Välkommen till ICOMOS Sveriges årsmöte 2022


Måndagen den 28 mars 2022 kl. 17.00

Plats: Stockholm (plats meddelas senare) och via Zoom.

Kl. 17.00 Årsmötesseminarium: Riin Alatalu, vice ordförande i ICOMOS internationella styrelse samt ordförande i ICOMOS Europe Group ger oss en inblick i det internationella arbetet och vad som är aktuellt just nu. Det är bland annat Heritage and Climate, European Quality Principles, arbetet med Heritage Impact Assessment och Världsarv samt hur ICOMOS stöttar Ukraina i rådande läge.

Kl. 18.15 Årsmöte
Efter årsmötet inbjuds till mingel.

Anmälan: Anmälan sker via https://forms.gle/iDwRSeiYnpezn5tv7

Motioner: Motioner och övriga frågor som medlemmar önskar ta upp på årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan mötet.

Vänliga hälsningar
Styrelsen för ICOMOS Sverige

, ,