Vilken roll har ICOMOS medlemmar och kommittéer i världsarvsarbetet?


Nu har dokumentet om ICOMOS roll i världsarvsarbetet kommit! Dokumentet tydliggör ansvar och förväntningar på ICOMOS olika nivåer i världsarvsarbetet, samt listar god sed för vardera grupp.

WH_RoleofCommittees_20191014_EN