2020 ICLAFI verksamhetsrapport


[:sv]Det årliga mötet planerat till slutet av mars 2020 i Polen sköts på grund av pandemin upp till slutet av november. Kommittén har haft tre digitala möten under året.[:]
,