Lokal byggnadstradition CIAV

International committee on Vernacular acchitecture CIAV

Svensk representant: Lena Palmqvist, lena.palmqvist[at]icomos.se


Begreppet Vernacular, som står för den inhemska, lokala, folkliga bebyggelsen, har vidgats, men omfattar i huvudsak bebyggelse utan arkitekter som upphovsmän, bebyggelse som vanligen utgår från en folklig byggnadstradition, på landsbygden och även i städer/tätorter. 

Den internationella kommittén för Vernacular Architecture, CIAV (Comité International d’Architecture Vernaculaire) bildades 1976. I Plovdiv i Bulgarien arrangerades 1975 den internationella konferensen för Conservation of Vernacular Architecture. Konferensen ledde fram till en resolution för skapandet av en International Committee on Vernacular Architecture och arbetet i kommittén startade 1977. Konferenser arrangerades i samarbete med Historic towns kommittén och Träkommittén. Under 1980-talet hade Träkommittén och kommittén för Vernacular Architeture nära samarbete då träbebyggelsen i Nordeuropa var ett gemensamt tema. 1988 hölls den internationella konferensen Conservation of Wooden Vernacular Architecture, arrangerad av ICOMOS USSR.

CIAV kommittén har sedan starten haft flera samarbeten med andra kommittéer däribland Historic Towns kommittén, International Wood Committee, kommittén för Cultural Tourism och kommittén för Earthen Architectural Heritage.

Under 1980-talet pågick projektet Regional Architecture and Cultural Development in Europe. Projektet initierades av dåvarande sekreteraren i CIAV, knuten till The Research Institute for Culture i Moskva. Projektet ledde fram till ett samarbete mellan CIAV, friluftsmuseer och universitet. Vid CIAV-mötet 1990 lyftes frågorna kring tre huvudområden knutna till den lokala bebyggelsen; bevarande in situ, friluftsmuseer och den nya regionala bebyggelsen. 1991 höll European Association of Open Air Museums sitt möte på Skansen i Stockholm där dessa frågor togs upp. Under 1980-talet arbetade kommitténs medlemmar med att formulera ett Charter of Vernacular Architecture. Med utgångspunkt i ”Charta of Plovdiv” från möten i Jugoslavien 1984 och 1992 presenterades den slutliga versionen av Charter of the built Vernacular Architecture, ratificerad vid ICOMOS General Assembly i Mexico 1999.

Kommitténs arbete syftar till att stödja samarbete för att studera, vårda och bevara lokal bebyggelse och lokala byggnadstraditioner.

Under 2000-talet har CIAV kommitténs möten hållits både i Europa och i olika delar av övriga världen. 2010 arrangerade svenska CIAV kommittén i samarbete med våra norska kollegor en konferens i Finnskogen under temat ”Vernacular Crossing Borders”.

Styrelsen för den internationella CIAV kommittén har följande sammansättning:

Mr. Hossam Mahdy, President
Ms. Marwa Dabaieh, Vice President
Ms Shao Yong, Vice President
Mr. Ivan Enev, Secretary General.
 

 Publikationer

  • Vernacular Architecture in the face of change innehåller 22 artiklar baserade på de presentationer från CIAV-mötet 2012 i Abu Dhabi. (red. Miles Lewis och Marwa Dabaieh, Lund, 2019). Boken kan beställas genom: www.bokshop.lu.se/butik/venacular-arcitecture-in-the-face-of-change/
  • Vernacular Architecture Reflections – challenges and future ger flera av CIAV:s medlemmar olika aspekter på Vernacular Architecture (red. Marwa Dabaieh och Valeria Prieto, Mediatryck, Lund 2016). Boken kan beställas genom: www.bokshop.lu.se/butik/venacular-architecture-reflections/
  • Flera av kommitténs medlemmar skriver även i nyutgåvan av Paul Olivers Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World. Bloomsbury, 2:nd ed. 2018. (under tryckning)
  • Rapport från konferensen i Valencia, Spanien 14-16 september 2017 är publicerad i Vernacular and Earthen Architecture: Conservation and Sustainability: Proceedings of SosTierra 2017.

Övrig litteratur

  • CIAV:s tidigare styrelseledamot Hosam Mahdy är författare till publikationen Approaches to the conservation of Islamic cities. The case of Cairo. Boken kan laddas ner gratis: https://www.iccrom.org/sites/default/files/2017-12/web-email_hussam_book_17112017.pdf
  • Lena Palmqvist har publicerat artikeln ‘Swedish Homes of Coniferous and Deciduous Timber’ i publikationen HABITAT – Vernacular Architecture for a Changing Planet. Thames and Hudson 2017/2018, s.378-381.

Verksamhet och rapporter

Konferens: Earthen and wood vernacular heritage and climate change

[:sv]Icomos fyra internationella kommittéer, Committees on Vernacular Architecture, Earthen Architectural Heritage, Wood Architecture and the Committee on Energy, Sustainability and Climate change arrangerade 28-30 augusti 2021 konferensen Earthen and wood vernacular heritage and climate change. Konferensen som samlade ett drygt femtiotal internationella deltagare ägde rum på Kulturen i Lund, men var också möjlig att följa […]

2020 Vernacular Architecture verksamhetsberättelse

[:sv]Den internationella kommitténs digitala årsmöte hölls den 26 september 2020. Ny styrelse för perioden 2021-23 består av följande medlemmar: President Hossam Mahdi, ICOMOS UK, Vice Presidents Marwa Dabaieh ICOMOS Sweden, Shao Yong, ICOMOS China, Secretary General: Ivan Enev, ICOMOS Bulgaria (re-elected for 2nd term).[:]

CIAV nyhetsbrev

[:sv]   CIAV NEWSLETTER no 45 Ot 2019[:]

CIAV och ISCEAH gemensamma konferens med temat Vernacular & Earthen Architecture towards Local Development

[:sv]Läs Marwa Dabaiehs rapport från CIAV och ISCEAH gemensamma konferens med temat Vernacular & Earthen Architecture towards Local Development som hölls i Pingyao, Kina i september 2019. 20190906-09 CIAV and ISCEAH Annual meeting and conference, Marwa Dabaieh – Travel report[:]

2012 The Place of the Vernacular Built Heritage in a Rapidly Changing Context

[:sv]2012 The Place of the Vernacular Built Heritage in a Rapidly Changing Context Reserapport av Lena Palmqvist från Kommittén för Vernacular Architectures (CIAV) konferens i Al Ain 18-23 november 2012.[:]