Religiösa och rituella platser PRERICO

Places of Religion and Ritual PRERICO

Svensk representant: Henrik Lindblad lindbladresearch[at]gmail.com


PRERICO bildades formellt 17 mars 2017 i samband med beslut av internationella ICOMOS styrelse och efter flera års förberedelser. Syftet är formulerat i kommitténs stadgar enligt följande; “ICOMOS International Scientific Committee on Places of Religion and Ritual (PRERICO) promotes the understanding, protection, conservation and management of places in their tangible and intangible aspects, which are valued as heritage for their present, past and future roles in religious and ritual contexts.”

Efter omfattande utlysningar av medlemskap består kommittén år 2020 av omkring 60 medlemmar från 33 olika länder. För att verkställa arbetet med religiösa kulturarv har PRERICO bildat tre olika arbetsgrupper med sammanlagt ett trettiotal medlemmar. Grupperna arbetar med frågor omkring internationella principer och vägledningar, implementering av världsarvskonventionen och vård och förvaltning av religiösa kulturarv.

År 2018 arrangerade PRERICO tillsammans med ICLAFI (ICOMOS International Scientific Committee on Legal, Administrative and Financial Issues) på ön Jeju i Sydkorea, konferensen Comparative perspectives – Contemporary issues on Law, Religion, Heritage and Conservation.

År 2019 arrangerades, i samverkan med Theophilos (ICOMOS International Scientific Committee on Theory and Philosophy of Conservation and Restoration), konferensen Religious and Pilgrimage sites – Conservation challenges, i Florens, Italien.

PRERICO:s styrelse består för närvarande av; Hae Un Rii, ordförande, Sydkorea, Olimpia Niglio, vice ordförande, Italien, William van Andringa, vice ordförande, Finland, Henrik Lindblad, skattmästare, Sverige, Vasu Poshyanandana, generalsekreterare, Thailand.


Verksamhet och rapporter

2021 verksamhetsrapport Places of Religion and Ritual

Henrik Lindblad har deltagit i två internationella, digitala konferenser: 10 juni Reuse and Regenerations of Cultural Religious Heritage  in the World – Comparison Among Cultures. Intro av bl a Teresa Patricio samt ett tjugotal föredrag. 9 december: Living Religious Heritage in a Changing World . Keynote av Henrik Lindblad samt  sju föredrag. Årsmötet hölls i […]

Preserve, Use and Develop –International conference on ecclesiastical heritage and its future challenges

[:sv]Läs rapporten från konferensen Preserve, Use and Develop –International conference on ecclesiastical heritage and its future challenges som hölls i Lund den 25-26 April 2018. Ladda ner rapporten här: Conference Report PUD 18-12-2018, rev 2019[:]