ICOMOS är ett internationellt expertnätverk för yrkesverksamma inom kulturmiljösektorn vars övergripande syfte är att verka för att historiska minnesmärken och miljöer bevaras åt eftervärlden. Organisationen har till uppgift att definiera, utveck­la och vara på­dri­vande vad gäller principer och normer för kulturarvets bevarande, lik­som i frågor som gäller utbild­ning, forsk­ning och praktisk verksamhet inom området. ICOMOS är rådgivare till Unesco i kulturmiljöfrågor med särskilda åligganden knutna till världs­arvs­kon­ven­tion­en.

ICOMOS Sverige är en av ICOMOS nationalkommittéer och organiserar yrkesverksamma inom kulturmiljöområdet i Sverige.

Ovan kan du höra ett avsnitt från podden Finrummet om ICOMOS arbete. 


Medlemskap

Du som är yrkesverksam inom kulturmiljövården är välkommen att ansöka om medlemskap i ICOMOS.

Som medlem stödjer du den internationella kulturmiljövården och får tillgång till den breda erfarenheten från andra länder, den fortgående professionella diskussionen och kontakter över hela världen. 


Internationella kommittéer

ICOMOS har ett antal internationella vetenskapliga kommittéer vars syfte är att samla in, studera och sprida information om principer, metoder och policies för kulturmiljövård. ICOMOS Sverige har representanter i de flesta kommittéerna. 


Länkar till nätverket

Gå med i ICOMOS Sveriges Facebookgrupp för att diskutera och dela information!

ICOMOS International har mer information om det internationella arbetet genom kommittéer och arbetsgrupper. Där listas också aktuella nyheter och kommande evenemang.


Aktuellt från ICOMOS Sverige

 • Lystna på podd om ICOMOS

  Hör på poddavsnittet när Finrummets Leonore träffar Ulrika Mebus för att tala om ICOMOS och dess arbete. De pratar bland annat om kulturarvets vikt i kriget i Ukraina. Finrummet är en podd om kulturmiljö – hur den utformats genom tiderna samt dess värde för oss idag. I podden talas om material, byggnadsvård, kulturhistoria och arkitektur. […]

  Läs mer…

 • Vindkraftverk utan proportion hotar världsarv

 • Angående ansökan om rivningslov i Karlskrona

 • ISCEC Newsletter 2 oktober 2011

  ISCEC Newsletter 2 oktober 2011

  Läs mer…

 • Världsarvet Drottningholm, Förbifart Stockholm och Ekerövägen

 • Yttrande över betänkandet (SOU 2011:31) Staten som fastighetsägare och hyresgäst

 • Urban Development, Cities and Unesco s proposed “Recommendation on the Historic Urban Landscape”

 • ISCSBH Årligt möte 2011

  Cape Town, South Africa ‘The Cape meeting point of many nations and the Cape Vinelands cultural landscape world heritage nomination’, in association with ICOMOS South Africa, South African Heritage Resources Agency (SAHRA), Cape Town Heritage Trust, City of Cape Town, African World Heritage Fund and the Federal Department of Arts and Culture

  Läs mer…

 • Concerning proposal för “ICOMOS Charter on Historic, Cities, Towns and Urban Areas”

 • 2010 Annual Report

 • Consultation on the reform of the ICOMOS Statutes