ICOMOS är ett internationellt expertnätverk för yrkesverksamma inom kulturmiljösektorn vars övergripande syfte är att verka för att historiska minnesmärken och miljöer bevaras åt eftervärlden. Organisationen har till uppgift att definiera, utveck­la och vara på­dri­vande vad gäller principer och normer för kulturarvets bevarande, lik­som i frågor som gäller utbild­ning, forsk­ning och praktisk verksamhet inom området. ICOMOS är rådgivare till Unesco i kulturmiljöfrågor med särskilda åligganden knutna till världs­arvs­kon­ven­tion­en.

ICOMOS Sverige är en av ICOMOS nationalkommittéer och organiserar yrkesverksamma inom kulturmiljöområdet i Sverige.


Medlemskap

Du som är yrkesverksam inom kulturmiljövården är välkommen att ansöka om medlemskap i ICOMOS.

Som medlem stödjer du den internationella kulturmiljövården och får tillgång till den breda erfarenheten från andra länder, den fortgående professionella diskussionen och kontakter över hela världen. 


Internationella kommittéer

ICOMOS har ett antal internationella vetenskapliga kommittéer vars syfte är att samla in, studera och sprida information om principer, metoder och policies för kulturmiljövård. ICOMOS Sverige har representanter i de flesta kommittéerna. 


Länkar till nätverket

Gå med i ICOMOS Sveriges Facebookgrupp för att diskutera och dela information!

ICOMOS International har mer information om det internationella arbetet genom kommittéer och arbetsgrupper. Där listas också aktuella nyheter och kommande evenemang.


Aktuellt från ICOMOS Sverige

 • Radiostationen i Grimeton

  Photo: Bengt A Lundberg – 1999-05-26 Varberg Radio Station Veteranbil vid bensinpumpen. Foto: Bengt A Lundberg – 1999-05-26 Unik långvågssändare som spelat en viktig roll för transatlantiska förbindelser i den trådlösa kommunikationens barndom. Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida

  Läs mer…

 • Hansestaden Visby

  Photo: Ulf Bruxe – 1998-03-02 The hanseatic Town of Visby Typical North European hanseatic town with valuable settlements from the Middle Ages and a well-preserved street system. More information at The National Heritage Board website Vy från Norderklint, med Sankt Nikolai kyrkoruin. Foto: Ulf Bruxe – 1998-03-02 Typisk nordeuropeisk hansestad med mycket värdefull bebyggelse från…

  Läs mer…

 • Hällristningsområdet i Tanum

  Photo: Bengt A Lundberg – 1997-04-25 The Rock Carvings in Tanum Extraordinary example of great Bronze Age-art, in surroundings that have been settled for around 8,000 years. More information at The National Heritage Board website Fossumristningen med nysnö. Skepp, människor m.m. Bengt A Lundberg – 1997-04-25 Enastående exempel på bronsålderskonst av högsta kvalitet omgiven av…

  Läs mer…

 • Skogskyrkogården

  Photo: Bengt A Lundberg – 1996-10-31 Skogskyrkogården, the woodland cemetery The cemetery reflects an harmonious interplay between the designed landscape and the architecture, which became trendsetting for modern architecture. More information at The National Heritage Board website Heliga korsets kapell (krematoriet). Foto: Bengt A Lundberg – 1996-10-31 Arkitektur och formgivet kulturlandskap i stilbildande samspel och…

  Läs mer…

 • Drottningholm

  Photo: Bengt A Lundberg – 1997-05-28 The Royal Domain of Drottningholm Eighteenth-century Royal residence that was built in a style representative of the period, drawing inspiration from the Versailles of France. More information at The National Heritage Board website Drottningholm framifrån. Foto: Bengt A Lundberg – 1997-05-28 Kungligt residens från 1700-talet och en för Europa…

  Läs mer…

 • Birka och Hovgården

  Photo: Bengt A Lundberg – 2002-04-03 Birka and Hovgården One of the best-preserved Viking Age trading sites from the years 700-900, with unusually many valuable artifacts and remains. More information at The National Heritage Board website En av högarna vid Hovgården med Adelsö kyrka i bakgrunden. Foto: Bengt A Lundberg – 2002-04-03 En av de…

  Läs mer…

 • Engelsbergs bruk

  Photo: Gabriel Hildebrand – 1997-08-21 Engelsberg Ironworks A world-leading ironworks during the 18th century, and to this day buildings and technological equipment remain intact. More information at The National Heritage Board website Mulltimmerhyttan. Kolbana. Foto: Gabriel Hildebrand – 1997-08-21 Ett av världens mest framgångsrika järnbruk under 1700-talet där både byggnader och teknisk utrustning är intakta.…

  Läs mer…

 • Falun och Kopparbergslagen

  Photo: Bengt A Lundberg – 1997-09-01 Falun and Kopparbergslagen This unique cultural landscape reflects centuries of copper mining. More information at The National Heritage Board website Stora Stöten. Foto: Bengt A Lundberg – 1997-09-01 Ett unikt kulturlandskap präglat av seklers kopparutvinning. Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida

  Läs mer…

 • Höga kusten

  Photo: Jan Norrman – 1988-06-18 The High Coast One of the highest uplifts of land in the world, which has left a dramatic imprint on both nature and human activity. More information at The National Heritage Board website Grisslan Foto: Jan Norrman – 1988-06-18 Område med en av de största landhöjningarna i världen som särpräglat…

  Läs mer…

 • Gammelstads kyrkstad

  Photo: Gabriel Hildebrand – 1996-11-11 An exceptional example of a traditional church town in Northern Scandinavia, situated in a unique environment with buildings from the 14th Century. More information at The National Heritage Board website Nederluleå kyrka i bildens mitt. Foto: Gabriel Hildebrand – 1996-11-11 Gammelstads kyrkstad Unik miljö med bebyggelse från 1300-talet, enastående exempel…

  Läs mer…