ICOMOS är ett internationellt expertnätverk för yrkesverksamma inom kulturmiljösektorn vars övergripande syfte är att verka för att historiska minnesmärken och miljöer bevaras åt eftervärlden. Organisationen har till uppgift att definiera, utveck­la och vara på­dri­vande vad gäller principer och normer för kulturarvets bevarande, lik­som i frågor som gäller utbild­ning, forsk­ning och praktisk verksamhet inom området. ICOMOS är rådgivare till Unesco i kulturmiljöfrågor med särskilda åligganden knutna till världs­arvs­kon­ven­tion­en.

ICOMOS Sverige är en av ICOMOS nationalkommittéer och organiserar yrkesverksamma inom kulturmiljöområdet i Sverige.


Medlemskap

Du som är yrkesverksam inom kulturmiljövården är välkommen att ansöka om medlemskap i ICOMOS.

Som medlem stödjer du den internationella kulturmiljövården och får tillgång till den breda erfarenheten från andra länder, den fortgående professionella diskussionen och kontakter över hela världen. 


Internationella kommittéer

ICOMOS har ett antal internationella vetenskapliga kommittéer vars syfte är att samla in, studera och sprida information om principer, metoder och policies för kulturmiljövård. ICOMOS Sverige har representanter i de flesta kommittéerna. 


Länkar till nätverket

Gå med i ICOMOS Sveriges Facebookgrupp för att diskutera och dela information!

ICOMOS International har mer information om det internationella arbetet genom kommittéer och arbetsgrupper. Där listas också aktuella nyheter och kommande evenemang.


Aktuellt från ICOMOS Sverige

 • Historic Towns möte i Italien 2009

  2009 CIVVIH Årsmöte Narni – Rapport Nils Ahlberg

  Läs mer…

 • ISCSBH årligt möte 2009

  Gdansk, Poland ‘Timber structures of eastern Europe’ in association with the Technical University of Gdansk

  Läs mer…

 • Ang Kulturfastighetsutredningen till Kultur- och Finansdepartementen

  Läs mer…

 • Ang Förbifart Stockholm och väg 261 genom slottsområdet till Vägverket

  Läs mer…

 • ISCSBH årligt möte 2008

  Lviv, Poland ‘Preservation and restoration of Multicultural Heritage – the 10th anniversary of the World Heritage inscription of the city centre’ in association with ICOMOS Poland and ICOMSO Ukraine to discussed the disputable ownership of the built heritage of the city of Polish-Lituanian origin that was long called Lemberg during the Austrian-Hungarian era, changed to…

  Läs mer…

 • 2005 Annual Report

  Läs mer…

 • ISCSBH årligt möte 2005

  Qingdao, China ‘The German harbour concession’, arranged prior to the 15th General Assembly held in Xi’an

  Läs mer…

 • 2004 Annual Report

  Läs mer…

 • Reserapport från ICOMOS-konferens i Ungern 22-28 maj 2004

  20040522-28 The Venice Charter 1964-2004-2044 – Ungern – Reserapport_Björn Norman

  Läs mer…

 • 2003 Annual Report

  Läs mer…