ICOMOS är ett internationellt expertnätverk för yrkesverksamma inom kulturmiljösektorn vars övergripande syfte är att verka för att historiska minnesmärken och miljöer bevaras åt eftervärlden. Organisationen har till uppgift att definiera, utveck­la och vara på­dri­vande vad gäller principer och normer för kulturarvets bevarande, lik­som i frågor som gäller utbild­ning, forsk­ning och praktisk verksamhet inom området. ICOMOS är rådgivare till Unesco i kulturmiljöfrågor med särskilda åligganden knutna till världs­arvs­kon­ven­tion­en.

ICOMOS Sverige är en av ICOMOS nationalkommittéer och organiserar yrkesverksamma inom kulturmiljöområdet i Sverige.


Medlemskap

Du som är yrkesverksam inom kulturmiljövården är välkommen att ansöka om medlemskap i ICOMOS.

Som medlem stödjer du den internationella kulturmiljövården och får tillgång till den breda erfarenheten från andra länder, den fortgående professionella diskussionen och kontakter över hela världen. 


Internationella kommittéer

ICOMOS har ett antal internationella vetenskapliga kommittéer vars syfte är att samla in, studera och sprida information om principer, metoder och policies för kulturmiljövård. ICOMOS Sverige har representanter i de flesta kommittéerna. 


Länkar till nätverket

Gå med i ICOMOS Sveriges Facebookgrupp för att diskutera och dela information!

ICOMOS International har mer information om det internationella arbetet genom kommittéer och arbetsgrupper. Där listas också aktuella nyheter och kommande evenemang.


Aktuellt från ICOMOS Sverige

 • 2022 verksamhetsrapport IIWC

  Tina Wik, ordförande i ICOMOS International Wood Committee och Mats Almlöf medlem i kommittén deltog i december 2022 i kommitténs  årsmöte som  hölls i Chiloé, Chile. I samband med  årsmötet ordnades ett symposium med temat Learning from Inherited Knowledge. Symposiet varade med en utflyktsdag emellan till sju av områdets sexton världsarvskyrkor. Valet, att ordna symposiet…

  Läs mer…

 • 2022 verksamhetsrapport ICLAFI

  Thomas Adlercreutz,  representant i kommittén för Legal, Administrative and Financial Issues (ICLAFI), deltog i kommitténs årliga möte och seminarium som hölls i oktober i Izmir, Turkiet. Temat var The Efficacy of Public and Private Partnership (PPP) in Heritage Conservation. Turkiet har speciell lagstiftning för sponsring av verksamhet knuten till heritage properties och värdarna ville samla…

  Läs mer…

 • 2022 verksamhetsrapport IPHC

  Dag Avango, Sveriges representant i ICOMOS ISC för kulturarv i polartrakterna, IPHC (International Polar Heritage Committee), har medverkat i TICCIH’s (The International Committtee for the Conservation of Industrial Heritage) stora kongress om industriella kulturarv, som äger rum vart tredje år. Kongressen hölls i Montreal. Avango omvaldes som ledamot i TICCIH’s Board of Trustees. Nästa TICCIH…

  Läs mer…

 • 2022 verksamhetsrapport ICSWater

  Nils Ahlberg, representant i kommittén Water and Heritage, deltog i augusti vid en konferens på tema Coastal Communities, Heritage and Climate Change. Konferens anordnades av ICOMOS Estland och innehöll möten, seminarier, workshops och studieutflykter i samarbete med ICOMOS Rights-Based Approaches Working Group, Committee on Water and Heritage, Estonian Academy of Arts, Environmental Board of Estonia…

  Läs mer…

 • 2022 verksamhetsrapport ISCCSG

  Linda Kvarnström, representant i kommittén Stained Glass, deltog i  konferensen ”Stained Glass Conservation: Preserving Identity” som arrangerades av ICOMOS internationella vetenskapliga kommitté för konservering av glasmålningar och Corpus Vitrearums Katalanska kommitté. Konferensen hölls i juli i Barcelona och samlade omkring 100 deltagare från olika länder. Temat, hur man bevarar föremålens identitet när de konserveras, belystes…

  Läs mer…

 • 2022 verksamhetsrapport CIVVIH

  Pål Anders Stensson, representant i Historic Towns and Villages, deltog i kommitténs årsmöte som hölls i Bryssel i juni. Mötet anordnades i samarbete med staden Bryssel och dess förvaltningsorganisation för världsarvet Grand Place. I samband med årsmötet genomfördes ett vetenskapligt symposium som syftade till att utvärdera hanteringen av dokumentet Valettaprinciperna som innehåller riktlinjer vid förvaltning…

  Läs mer…

 • 2022 verksamhetsrapport ICUCH

  Staffan von Arbin, representant i kommittén för Underwater Cultural Heritage ICUCH, har under året deltagit i flera digitala möten. Kommittén arrangerade ett fysiskt möte i samband med The UNESCO Meeting on Mobilizing Civil Society and the Scientific  Community for the Cultural Heritage of the Oceans and UN-SDG 14, i Kemer-Antalaya, Turkiet i maj.

  Läs mer…

 • 2022 Årsberättelse

  Verksamheten för 2022 har i allt väsentligt följt verksamhetsplanen för 2021-2023 – med vision, verksamhetsmål och insatsområden.  ICOMOS verksamhetsmål och insatsområden för 2021-2023 är sammanfattningsvis att stärka ICOMOS roll som expertorgan, stärka samarbetet och utbytet inom ICOMOS samt samarbetet och utbytet med andra organisationer. Vidare pekas tre fokusområden ut som ska genomsyra organisationens arbete under…

  Läs mer…

 • Heritage in action:
  Legacies of industry in future making Kiruna, August 23 – 30, 2025

  19th Congress of the International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage – TICCIH 2024 Luleå University of Technology, a leading university in the European Arctic, in collaboration with the TICCIH sections in Sweden and Norway, the Swedish National Heritage Board, the municipality of Kiruna and a range of leading actors within industry and…

  Läs mer…

 • Lystna på podd om ICOMOS

  Hör på poddavsnittet när Finrummets Leonore träffar Ulrika Mebus för att tala om ICOMOS och dess arbete. De pratar bland annat om kulturarvets vikt i kriget i Ukraina. Finrummet är en podd om kulturmiljö – hur den utformats genom tiderna samt dess värde för oss idag. I podden talas om material, byggnadsvård, kulturhistoria och arkitektur.…

  Läs mer…