ICOMOS är ett internationellt expertnätverk för yrkesverksamma inom kulturmiljösektorn vars övergripande syfte är att verka för att historiska minnesmärken och miljöer bevaras åt eftervärlden. Organisationen har till uppgift att definiera, utveck­la och vara på­dri­vande vad gäller principer och normer för kulturarvets bevarande, lik­som i frågor som gäller utbild­ning, forsk­ning och praktisk verksamhet inom området. ICOMOS är rådgivare till Unesco i kulturmiljöfrågor med särskilda åligganden knutna till världs­arvs­kon­ven­tion­en.

ICOMOS Sverige är en av ICOMOS nationalkommittéer och organiserar yrkesverksamma inom kulturmiljöområdet i Sverige.


Medlemskap

Du som är yrkesverksam inom kulturmiljövården är välkommen att ansöka om medlemskap i ICOMOS.

Som medlem stödjer du den internationella kulturmiljövården och får tillgång till den breda erfarenheten från andra länder, den fortgående professionella diskussionen och kontakter över hela världen. 


Internationella kommittéer

ICOMOS har ett antal internationella vetenskapliga kommittéer vars syfte är att samla in, studera och sprida information om principer, metoder och policies för kulturmiljövård. ICOMOS Sverige har representanter i de flesta kommittéerna. 


Länkar till nätverket

Gå med i ICOMOS Sveriges Facebookgrupp för att diskutera och dela information!

ICOMOS International har mer information om det internationella arbetet genom kommittéer och arbetsgrupper. Där listas också aktuella nyheter och kommande evenemang.


Aktuellt från ICOMOS Sverige

 • Lokal byggnadstradition CIAV på ICOMOS GA23

  Av: Lena Palmqvist Vernacular Architecture kommittén, CIAV, möttes 2 september. Kommitténs arbete presenterades även i samband med Heritage Exposition, genom poster-utställningen och möjligheten till att ställa frågor till kommitténs ordförande och medlemmar. Årsmötet kommer att ske digitalt senare under hösten.  Intresset för det immateriella kulturarvet kopplat till det materiella är ett område som får allt…

  Läs mer…

 • CIPA Biannual symposium 2023, Florens

  Detta var mitt första deltagande på någon av CIPAs internationella aktiviteter. Det började redan den 25:e för min del med två workshops där vi som deltagare blev demonstrerade nya tekniker inom laserskanning och fotogrammetri. Vi fick också möjlighet att diskutera metodologier och vilka tekniker som fungerade bäst till olika ändamål. Måndagen den 26:e juni började…

  Läs mer…

 • ICLAFI:s årsmöte och seminarium i Warszawa 22 – 25 maj 2023

  Till ICOMOS Sweden Reserapport Den 22-25 maj 2023 deltog jag i ICLAF:s årsmöte med seminarium i Warszawa. Årets seminarietema var ”A legal status of human remains as an issue of the Cultural Heritage Law”. Deltog gjorde fjorton kommittéledamöter och personal från det polska nationella kulturarvsinstitutet under ledning av dess direktör Katarzyna Zalasińska med biträde av…

  Läs mer…

 • 2022 verksamhetsrapport ISCMP

  Den internationella kommittén för Mural Paintings (ISCMP) där Anna Henningsson är representant har under 2022 ombildats, val till ny styrelse har ägt rum i slutet på januari 2023.

  Läs mer…

 • 2022 verksamhetsrapport ICAHM

  Archaeological Heritage Management (ICAHM) där Jan Melander är representant höll en konferens om ”Universal Access to open air Archaeological Sites” i Tyskland i mitten av augusti 2022. På denna konferens diskuterades olika aspekter av tillgänglighet till arkeologiska besöksmål. Från svenskt håll presenterade Birgitta Larsson från Stiftelsen Kulturmiljövård ett föredrag med titeln ”Challenges around accessibility at…

  Läs mer…

 • 2022 verksamhetsrapport IIWC

  Tina Wik, ordförande i ICOMOS International Wood Committee och Mats Almlöf medlem i kommittén deltog i december 2022 i kommitténs  årsmöte som  hölls i Chiloé, Chile. I samband med  årsmötet ordnades ett symposium med temat Learning from Inherited Knowledge. Symposiet varade med en utflyktsdag emellan till sju av områdets sexton världsarvskyrkor. Valet, att ordna symposiet…

  Läs mer…

 • 2022 verksamhetsrapport ICLAFI

  Thomas Adlercreutz,  representant i kommittén för Legal, Administrative and Financial Issues (ICLAFI), deltog i kommitténs årliga möte och seminarium som hölls i oktober i Izmir, Turkiet. Temat var The Efficacy of Public and Private Partnership (PPP) in Heritage Conservation. Turkiet har speciell lagstiftning för sponsring av verksamhet knuten till heritage properties och värdarna ville samla…

  Läs mer…

 • 2022 verksamhetsrapport IPHC

  Dag Avango, Sveriges representant i ICOMOS ISC för kulturarv i polartrakterna, IPHC (International Polar Heritage Committee), har medverkat i TICCIH’s (The International Committtee for the Conservation of Industrial Heritage) stora kongress om industriella kulturarv, som äger rum vart tredje år. Kongressen hölls i Montreal. Avango omvaldes som ledamot i TICCIH’s Board of Trustees. Nästa TICCIH…

  Läs mer…

 • 2022 verksamhetsrapport ICSWater

  Nils Ahlberg, representant i kommittén Water and Heritage, deltog i augusti vid en konferens på tema Coastal Communities, Heritage and Climate Change. Konferens anordnades av ICOMOS Estland och innehöll möten, seminarier, workshops och studieutflykter i samarbete med ICOMOS Rights-Based Approaches Working Group, Committee on Water and Heritage, Estonian Academy of Arts, Environmental Board of Estonia…

  Läs mer…

 • 2022 verksamhetsrapport ISCCSG

  Linda Kvarnström, representant i kommittén Stained Glass, deltog i  konferensen ”Stained Glass Conservation: Preserving Identity” som arrangerades av ICOMOS internationella vetenskapliga kommitté för konservering av glasmålningar och Corpus Vitrearums Katalanska kommitté. Konferensen hölls i juli i Barcelona och samlade omkring 100 deltagare från olika länder. Temat, hur man bevarar föremålens identitet när de konserveras, belystes…

  Läs mer…