ICOMOS är ett internationellt expertnätverk för yrkesverksamma inom kulturmiljösektorn vars övergripande syfte är att verka för att historiska minnesmärken och miljöer bevaras åt eftervärlden. Organisationen har till uppgift att definiera, utveck­la och vara på­dri­vande vad gäller principer och normer för kulturarvets bevarande, lik­som i frågor som gäller utbild­ning, forsk­ning och praktisk verksamhet inom området. ICOMOS är rådgivare till Unesco i kulturmiljöfrågor med särskilda åligganden knutna till världs­arvs­kon­ven­tion­en.

ICOMOS Sverige är en av ICOMOS nationalkommittéer och organiserar yrkesverksamma inom kulturmiljöområdet i Sverige.


Medlemskap

Du som är yrkesverksam inom kulturmiljövården är välkommen att ansöka om medlemskap i ICOMOS.

Som medlem stödjer du den internationella kulturmiljövården och får tillgång till den breda erfarenheten från andra länder, den fortgående professionella diskussionen och kontakter över hela världen. 


Internationella kommittéer

ICOMOS har ett antal internationella vetenskapliga kommittéer vars syfte är att samla in, studera och sprida information om principer, metoder och policies för kulturmiljövård. ICOMOS Sverige har representanter i de flesta kommittéerna. 


Länkar till nätverket

Gå med i ICOMOS Sveriges Facebookgrupp för att diskutera och dela information!

ICOMOS International har mer information om det internationella arbetet genom kommittéer och arbetsgrupper. Där listas också aktuella nyheter och kommande evenemang.


Aktuellt från ICOMOS Sverige

 • ISC20C:s möte i Chandigarh, Indien 2013

  [:sv]Britt Wisths rapport från ISC20C:s möte i Chandigarh, Indien 2013. 20131001-06 1900-tal Reserapport – Chandigarh FILLING THE GAPS[:]

  Läs mer…

 • ICOMOS International committee on Woods symposium och konferens i Himeji, Japan

  [:sv]Läs Tina Wiks rapport från ICOMOS International committee on Woods symposium och konferens i Himeji, Japan 17-20 september 2013. 2013-09-17 Wood Committee, Himeji, Japan – Konferensrapport[:]

  Läs mer…

 • Struves meridianbåge

     Struves meridianbåge (Wikipedia) Struves meridianbåge är en mängd mätpunkter mellan Hammerfest i norra Norge och Svarta havet i söder som upprättades av astronomen Friedrich Georg Wilhelm von Struve, mellan år 1816 och 1855 för att mäta upp jordklotets exakta form och storlek. Världsarvet består av 34 av de 265 ursprungliga mätpunkterna. Fyra av dessa finns […]

  Läs mer…

 • Hälsingegårdar

     Interiör från Fågelsjö Gammelgård (Wikipedia). Världsarvet Hälsingegårdar utgörs av sju gårdar från 1800-talet. De visar hur oberoende bönder som byggt sin rikedom på skog och linproduktion uppförde nya hus med särskilda rum eller egna byggnader för fester. Gårdarna med tillhörande ekonomibyggnader utgör höjdpunkten i en byggnadstradition som går tillbaka till medeltiden. Rumssviterna och byggnaderna […]

  Läs mer…

 • Örlogsstaden Karlskrona

  Photo: Jan Norrman – 1996-08-23 The naval port of Karlskrona The best-preserved European naval town from the 18th century, and it is still used for marine activities today. More information at The National Heritage Board website Stumholmen. Foto: Jan Norrman – 1996-08-23 Den mest kompletta av de europeiska örlogsstäderna från 1700-talet med marin verksamhet fram […]

  Läs mer…

 • Södra Ölands odlingslandskap

  Photo: Bengt A Lundberg – 2000-07-25 The Agricultural Landscape of Southern Öland Millennia of human exploitation and environmental conditions are mirrored in the cultural landscape. More information at The National Heritage Board website Miljö i närheten av Bårby borg. Foto: Bengt A Lundberg – 2000-07-25 Kulturlandskap präglat av såväl naturliga förutsättningarna som människors nyttjande under […]

  Läs mer…

 • Radiostationen i Grimeton

  Photo: Bengt A Lundberg – 1999-05-26 Varberg Radio Station Veteranbil vid bensinpumpen. Foto: Bengt A Lundberg – 1999-05-26 Unik långvågssändare som spelat en viktig roll för transatlantiska förbindelser i den trådlösa kommunikationens barndom. Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida

  Läs mer…

 • Hansestaden Visby

  Photo: Ulf Bruxe – 1998-03-02 The hanseatic Town of Visby Typical North European hanseatic town with valuable settlements from the Middle Ages and a well-preserved street system. More information at The National Heritage Board website Vy från Norderklint, med Sankt Nikolai kyrkoruin. Foto: Ulf Bruxe – 1998-03-02 Typisk nordeuropeisk hansestad med mycket värdefull bebyggelse från […]

  Läs mer…

 • Hällristningsområdet i Tanum

  Photo: Bengt A Lundberg – 1997-04-25 The Rock Carvings in Tanum Extraordinary example of great Bronze Age-art, in surroundings that have been settled for around 8,000 years. More information at The National Heritage Board website Fossumristningen med nysnö. Skepp, människor m.m. Bengt A Lundberg – 1997-04-25 Enastående exempel på bronsålderskonst av högsta kvalitet omgiven av […]

  Läs mer…

 • Skogskyrkogården

  Photo: Bengt A Lundberg – 1996-10-31 Skogskyrkogården, the woodland cemetery The cemetery reflects an harmonious interplay between the designed landscape and the architecture, which became trendsetting for modern architecture. More information at The National Heritage Board website Heliga korsets kapell (krematoriet). Foto: Bengt A Lundberg – 1996-10-31 Arkitektur och formgivet kulturlandskap i stilbildande samspel och […]

  Läs mer…