ICOMOS är ett internationellt expertnätverk för yrkesverksamma inom kulturmiljösektorn vars övergripande syfte är att verka för att historiska minnesmärken och miljöer bevaras åt eftervärlden. Organisationen har till uppgift att definiera, utveck­la och vara på­dri­vande vad gäller principer och normer för kulturarvets bevarande, lik­som i frågor som gäller utbild­ning, forsk­ning och praktisk verksamhet inom området. ICOMOS är rådgivare till Unesco i kulturmiljöfrågor med särskilda åligganden knutna till världs­arvs­kon­ven­tion­en.

ICOMOS Sverige är en av ICOMOS nationalkommittéer och organiserar yrkesverksamma inom kulturmiljöområdet i Sverige.


Medlemskap

Du som är yrkesverksam inom kulturmiljövården är välkommen att ansöka om medlemskap i ICOMOS.

Som medlem stödjer du den internationella kulturmiljövården och får tillgång till den breda erfarenheten från andra länder, den fortgående professionella diskussionen och kontakter över hela världen. 


Internationella kommittéer

ICOMOS har ett antal internationella vetenskapliga kommittéer vars syfte är att samla in, studera och sprida information om principer, metoder och policies för kulturmiljövård. ICOMOS Sverige har representanter i de flesta kommittéerna. 


Länkar till nätverket

Gå med i ICOMOS Sveriges Facebookgrupp för att diskutera och dela information!

ICOMOS International har mer information om det internationella arbetet genom kommittéer och arbetsgrupper. Där listas också aktuella nyheter och kommande evenemang.


Aktuellt från ICOMOS Sverige

 • Årsmöte 2015

  Årsmöte i Stockholm 19 mars. Väl mött!

  Läs mer…

 • 2014 Theophilos verksamhetsrapport

  Kerstin Westerlund Bjurströms årsrapport för 2014: 2014 Årsrapport TheoPhilos KW

  Läs mer…

 • 2014 Verksamhetsberättelse / Annual Report

  Läs mer…

 • 2015 Verksamhetsplan

  Läs mer…

 • Möte med ISC-representanter

  4 december 13.00 i Stallet, Nordiska. Kontakta Lena P om du har frågor.

  Läs mer…

 • GA 2017

  14/11: Årets generalförsamling lider mot sitt slut. Nästa GA kommer att hållas i Indien 2017. Vi ses där!

  Läs mer…

 • GA 2014

  12/11: Nils Ahlberg har nu valts in i ICOMOS verkställande utskott. Den nyvalda ledningen för ICOMOS består av: President Gustavo Araoz, USA Secretary General Kirsti Kovanen, Finland Treasurer General Laura Robinson, South Africa Vice Presidents Alfredo Conti, Argentina Toshiyuki Kono, Japan Gideon Koren, Israel Peter Philips, Australia Grellan Rourke, Ireland Executive Committee Nils Ahlberg, Sweden…

  Läs mer…

 • ICOMOS GA är igång 2014

  Här finns program och info för alla som ska delta florence2014.icomos.org/en/assembly/program 8/11: Förmöten till årets generalförsamling är igång. Rådgivande kommittén har haft möte på förmiddagen och på eftermiddagen pågår parallella möte med Nationella kommittenternas ordförande och Vetenskapliga kommittéernas ordföranden. Några av förslagen än så länge: En ny kommitté om religiösa och rituella platser ska bildas (PRERICO Places…

  Läs mer…

 • ISC20C:s årsmöte i Florens Italien 2014

  Britt Wisths rapport från ISC20C:s årsmöte i Florens Italien 2014 20141107 Rapport från ISC20C årsmöte den 7 november 2014 i Florens

  Läs mer…

 • Nils Ahlberg

  The President of ICOMOS Sweden, Nils Ahlberg, is a candidate for the election to ICOMOS Executive Committee. The election will take place i Florence the 12 of November.ICOMOS Sveriges ordförande Nils Ahlberg kandiderar till en av de tjugo platserna i ICOMOS internationella verkställande utskott (Executive Committee). Valen sker på ICOMOS generalförsamling i Florens den 12 november.

  Läs mer…