ICOMOS är ett internationellt expertnätverk för yrkesverksamma inom kulturmiljösektorn vars övergripande syfte är att verka för att historiska minnesmärken och miljöer bevaras åt eftervärlden. Organisationen har till uppgift att definiera, utveck­la och vara på­dri­vande vad gäller principer och normer för kulturarvets bevarande, lik­som i frågor som gäller utbild­ning, forsk­ning och praktisk verksamhet inom området. ICOMOS är rådgivare till Unesco i kulturmiljöfrågor med särskilda åligganden knutna till världs­arvs­kon­ven­tion­en.

ICOMOS Sverige är en av ICOMOS nationalkommittéer och organiserar yrkesverksamma inom kulturmiljöområdet i Sverige.


Medlemskap

Du som är yrkesverksam inom kulturmiljövården är välkommen att ansöka om medlemskap i ICOMOS.

Som medlem stödjer du den internationella kulturmiljövården och får tillgång till den breda erfarenheten från andra länder, den fortgående professionella diskussionen och kontakter över hela världen. 


Internationella kommittéer

ICOMOS har ett antal internationella vetenskapliga kommittéer vars syfte är att samla in, studera och sprida information om principer, metoder och policies för kulturmiljövård. ICOMOS Sverige har representanter i de flesta kommittéerna. 


Länkar till nätverket

Gå med i ICOMOS Sveriges Facebookgrupp för att diskutera och dela information!

ICOMOS International har mer information om det internationella arbetet genom kommittéer och arbetsgrupper. Där listas också aktuella nyheter och kommande evenemang.


Aktuellt från ICOMOS Sverige

 • Historic Towns årsmöte i Seoul 2016

  Nils Ahlbergs rapport från Historic Towns årsmöte i Seoul i november 2016.

  Läs mer…

 • 13th International Congress on the Deterioration and Conservation of Stone

  Malin Myrins rapport från 13th International Congress on the Deterioration and Conservation of Stone som hölls den 6-9 september 2016 och arrangerades denna gång av University of the West of Scotland i Paisley, Glasgow. Årets tema var Science and Art: A Future for Stone. Läs rapporten >>> Gruppbild, alla deltagare samlade vid kongressens välkomstceremoni (ovan) samt avslutningsceremonin (nedan).

  Läs mer…

 • Årsmöte 2016

  Tisdag 15 mars i Stockholm.

  Läs mer…

 • På gång i ICOMOS

  13-16 april Konferens i Falun: Symposium and Discussion of the Updating of the “Principles for the Preservation of Historic Timber Structures”

  Läs mer…

 • Teorikommitténs och Historic Towns-kommitténs gemensamma möte i Bangalore

  Nils Ahlbergs rapport från Teorikommitténs och Historic Towns-kommitténs gemensamma möte i Bangalore, Indien i november 2015: 2015-11 Theory Com och Historic Towns Com – Möte Bangalore – Rapport Nils Ahlberg

  Läs mer…

 • Symposium, Medeltida muralmålningar på kyrkvindar i Östergötland

  Final program ICOMOS Symposium Norrköping 20150909[:]

  Läs mer…

 • Konferens om metoder för att beskriva det byggda kulturarvets värden i Florens

  Staffan Hansings rapport från konferensen om metoder för att beskriva det byggda kulturarvets värden i Florens 5-7 mars 2015: 20150305-07 ICOMOS TheoPhilos – How to Assess Built Heritage – Konfrensrapport -S Hansing

  Läs mer…

 • Årsmöte 2015

  Årsmöte i Stockholm 19 mars. Väl mött!

  Läs mer…

 • 2014 Theophilos verksamhetsrapport

  Kerstin Westerlund Bjurströms årsrapport för 2014: 2014 Årsrapport TheoPhilos KW

  Läs mer…

 • 2014 Verksamhetsberättelse / Annual Report

  Läs mer…