ICOMOS är ett internationellt expertnätverk för yrkesverksamma inom kulturmiljösektorn vars övergripande syfte är att verka för att historiska minnesmärken och miljöer bevaras åt eftervärlden. Organisationen har till uppgift att definiera, utveck­la och vara på­dri­vande vad gäller principer och normer för kulturarvets bevarande, lik­som i frågor som gäller utbild­ning, forsk­ning och praktisk verksamhet inom området. ICOMOS är rådgivare till Unesco i kulturmiljöfrågor med särskilda åligganden knutna till världs­arvs­kon­ven­tion­en.

ICOMOS Sverige är en av ICOMOS nationalkommittéer och organiserar yrkesverksamma inom kulturmiljöområdet i Sverige.


Medlemskap

Du som är yrkesverksam inom kulturmiljövården är välkommen att ansöka om medlemskap i ICOMOS.

Som medlem stödjer du den internationella kulturmiljövården och får tillgång till den breda erfarenheten från andra länder, den fortgående professionella diskussionen och kontakter över hela världen. 


Internationella kommittéer

ICOMOS har ett antal internationella vetenskapliga kommittéer vars syfte är att samla in, studera och sprida information om principer, metoder och policies för kulturmiljövård. ICOMOS Sverige har representanter i de flesta kommittéerna. 


Länkar till nätverket

Gå med i ICOMOS Sveriges Facebookgrupp för att diskutera och dela information!

ICOMOS International har mer information om det internationella arbetet genom kommittéer och arbetsgrupper. Där listas också aktuella nyheter och kommande evenemang.


Aktuellt från ICOMOS Sverige

 • ICOMOS ISCS Meeting i Belgien

  Se programmet för ICOMOS Stone-mötet i Belgien här: 2019 ISCS meeting in Belgium -Program

  Läs mer…

 • Till minne av Margareta Biörnstad

  Förre riksantikvarien och ordföranden i ICOMOS Sverige, Margareta Biörnstad, Stockholm, har som tidigare meddelats gått ur tiden. Närmast anhöriga är barn och barnbarn. Hon sörjs också av en stor skara vänner och tidigare medarbetare och kollegor i Sverige och runt om i världen. Margareta Biörnstad var ordförande för den svenska nationalkommittén av ICOMOS, International Council…

  Läs mer…

 • ICLAFI:s möte i Turkiet 2019

  Thomas Adlercreutz reserapport från ICLAFI:s möte i Turkiet. 20191022-28 ICLAFI Thomas Adlercreutz – Reseraport

  Läs mer…

 • CIAV nyhetsbrev

     CIAV NEWSLETTER no 45 Ot 2019

  Läs mer…

 • CIAV och ISCEAH gemensamma konferens med temat Vernacular & Earthen Architecture towards Local Development

  Läs Marwa Dabaiehs rapport från CIAV och ISCEAH gemensamma konferens med temat Vernacular & Earthen Architecture towards Local Development som hölls i Pingyao, Kina i september 2019. 20190906-09 CIAV and ISCEAH Annual meeting and conference, Marwa Dabaieh – Travel report

  Läs mer…

 • Symposium om ”Safety in Heritage” i Madrid den 7-9 maj 2019

  The International Scientific Symposium on Safety in Heritage will be held in Madrid, Spain on 7-9 May 2019, with the participation of the ICOMOS International Scientific Committee on 20th Century Heritage. https://www.safetyinheritage.com/index.php/eng/  The 7th, 8th and 9th of May 2019, the International Scientific Symposium on Safety in Heritage will take place in Madrid, organized by the…

  Läs mer…

 • IIWC symposium/studieresa i Etiopien den 23-29 januari 2019

  ICOMOS internationella trä-kommitté bjuder in till symposium/studieresa i Etiopien den 23-29 januari 2019. Se hela programmet här: ICOMOS Wood Committee Symposium Ethiopia 23-28 January 2019

  Läs mer…

 • Preserve, Use and Develop –International conference on ecclesiastical heritage and its future challenges

  Läs rapporten från konferensen Preserve, Use and Develop –International conference on ecclesiastical heritage and its future challenges som hölls i Lund den 25-26 April 2018. Ladda ner rapporten här: Conference Report PUD 18-12-2018, rev 2019

  Läs mer…

 • Boosting Creative Europe – A joint call from 80 organisations

  ICOMOS är en av 80 organisationer som har undertecknat en uppmaning till EU-parlamentet att öka budgeten till den kulturella och kreativa sektorn ”Creative Europe” för den kommande budgetperioden. Länk till brevet finns här: https://www.impalamusic.org/content/boosting-creative-europe-joint-call-80-organisations

  Läs mer…

 • Föredrag: Anundshög – cooperation between local community and local government

  Abstract till Jan Melanders föredrag: Anundshög – cooperation between local community and local government: 201810XX ICAHM Annual Meeting Sicilien – Föredrag Anundshög – J Melander

  Läs mer…